informatie

Op Webkaarten.nl kun je je eigen webkaarten gratis inzenden en versturen!

We hebben nu 1625 leden die samen ruim 1068 kaarten hebben gemaakt.

Meer informatie...

webkaarten.nl / info / av

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden en auteursrecht

In het kort:

 • Je zult de service van webkaarten.nl niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
 • Je zult de service van webkaarten.nl niet proberen te hacken. Alleen normaal gebruik is toegestaan.
 • Alle door jou ingestuurde materialen behoren jou toe, vallen onder jouw auteursrecht.
 • Alle door jou ingestuurde materialen en / of reacties behoren aan de algemene fatsoensnorm te voldoen. Je zult geen aanstootgevende webkaarten of reacties plaatsen.
 • Je geeft toestemming aan webkaarten.nl om de door jou ingestuurde materialen te publiceren/versturen via webkaarten.nl

 

 1. Aansprakelijkheid
  Deze website van Webkaarten.nl - waaronder de homepage en onderliggende pagina's - is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt. Webkaarten.nl en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende en programmatuur op de website, en ook niet voor - ander - schadeveroorzakend gebruik van de website.
 2. Koppelingen
  Aan deze website kunnen, door middel van hyperlinks, websites van anderen verbonden zijn. Daardoor kan Webkaarten.nl u aanvullende informatie verstrekken. Webkaarten.nl en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met haar website verbonden websites.
 3. Toepasselijk recht
  Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht.
  Webkaarten.nl heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer en het privacystatement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze - op de website - zijn gepubliceerd.
 4. Auteursrecht
  De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo's, grafische elementen en software is eigendom van Webkaarten.nl of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webkaarten.nl.
 5. Door derden ingestuurde materialen (webkaarten), vallen onder het auteursrecht van de inzender.
 6. Je zult de service van webkaarten.nl niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
 7. Je zult geen misbruik maken van deze service. Alleen normaal gebruik is toegestaan.
 8. Ingestuurde materialen/mededelingen mogen niet aanstootgevend zijn, geen pornografische of beledigende teksten bevatten etc.
  Alles buiten de (normale) 'fatsoensnorm' is niet toegestaan.
 9. Je verleent toestemming om de door jou ingestuurde materialen op deze website te vertonen en te laten versturen als webkaart. Strikt genomen blijft het auteursrecht altijd bij jou. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden geef je aan ons niet verantwoordelijk te stellen voor enige gevolgen van het (via ons) publiceren van jouw materiaal.
 10. De materialen die je instuurt behoren jou toe. Je mag alleen materialen insturen die geheel aan jou toebehoren, waar je de rechtmatige eigenaar van bent en waar geen portretrecht en/of auteursrecht van derden van toepassing zijn.
 11. Je gegevens worden in geval van misbruik eventueel beschikbaar gesteld aan verscheidene instanties.
 12. Het beheer van deze site mag en kan je zonder opgaaf van redenen toegang weigeren tot deze site en je lidmaatschap blokkeren.
 13. Enigerlei fouten in het (achterliggende) systeem van deze website vallen buiten de aansprakelijkheid van het beheer. Natuurlijk zullen we er wel alles aan doen om dit te voorkomen danwel direct te verhelpen.
 14. Je contact gegevens worden i.v.m. met privacy zorgvuldig behandeld, misbruik als gevolg van het hacken van het systeem kan echter nooit 100% uitgesloten worden. Je zult het beheer hier echter niet aansprakelijk voor stellen. Je e-mail adres wordt niet aan anderen getoond, tenzij je een webkaart stuurt, daar is je e-mailadres als afzender bekend.
 15. Deze voorwaarden kunnen tussentijds aangepast worden. Aanpassingen hoeven niet aangekondigd te worden.
 16. In alle gevallen waarin deze spelregels niet voorzien, is de beslissing van de webmaster bindend.
 17. Het copyright van deze service op internet (in de ruimste zin) berust bij P. Wiese.